Rennes le Chateau

Rennes-le-Château – La ciutat de Rennes-le Château és anfitriona d’un dels grans misteris de França.  Com va lograr el Pare Sauniere convertir-se en un millonari de la nit al dia?  Va descobrir el Sant Grial?  Va descobir els pergamins que van minar la religió catòlica, o va trobar tresors al cementiri, a lo millor tresors de darreres cultures o creuades?

N’hi ha moltes fonts d’informació sobre el misteri de Rennes-le-Château a l’internet. Vet aqui alguns exemples:

www.connectotel.com/rennes/

www.renneslechateau.com/default-uk.htm

ca.wikipedia.org/wiki/Rennes-le-Chateau